Z Waszą pomocą gromadzimy w jednym miejscu wiedzę, historię i aktualności o polskiej współczesnej sztuce złotniczej. Tworzymy informacyjny niezbędnik dla twórców, historyków sztuki, pośredników, kolekcjonerów, miłośników i obserwatorów biżuterii autorskiej. Chcemy wspierać i promować wydarzenia, miejsca oraz osoby związane z przeszłością i przyszłością sztuki złotniczej w Polsce.
Forum
dyskusyjne
STFZ


  
Szukaj w Internecie na stronie Z.INFO
OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIŻUTERII ARTYSTYCZNEJ "PREZENTACJE"


Wydarzeniem artystycznym, na stałe wpisanym już do kalendarza wystaw i konkursów w złotniczym świecie, stały się warszawskie PREZENTACJE, których wyniki ogłaszane są corocznie w drugim dniu trwania Międzynarodowych Targów Zegarków i Biżuterii Złoto Srebro Czas w Warszawie. Wbrew relacjom, które można znaleźć w prasie branżowej, Prezentacje nie narodziły się jednak w roku 2001. Idea zorganizowania wystawy pod tym tytułem i gromadzącej najnowsze prace polskich twórców ma ponad 25 lat!

Po pierwszym legnickim spotkaniu - I Ogólnopolskim Przeglądzie Form Złotniczych w 1979 roku - nastąpiły kolejne. Stan wojenny przyniósł ograniczenia również w działalności wystawienniczej. Mimo to Marek Nowaczyk i Jan Bocheński, ówczesny dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Legnicy, zorganizowali kolejne spotkanie. W grudniu 1983 roku, wbrew wszystkim ówczesnym przeciwnościom, w Czarnej Galerii odbył się wernisaż wystawy. Jej tytuł - Prezentacje - pojawił się wówczas po raz pierwszy. Ekspozycji towarzyszył katalog z 11 czarno-białymi zdjęciami.

Po raz drugi nazwa Prezentacje towarzyszyła konkursowi w warszawskiej Galerii Nowy Świat, w maju 1993 roku. Jego inicjatorem był ponownie Marek Nowaczyk, ówczesny szef Rady Programowej STFZ. Prezentacje miały być corocznym cyklem spotkań w kolejnych polskich galeriach. Wystawie towarzyszył czarno-biały katalog. Jednak doświadczenia wyniesione z pierwszego spotkania w Galerii Nowy Świat spowodowały, że STFZ nie podjęło się organizacji kolejnych edycji. Współpraca STFZ z organizatorami Międzynarodowych Targów Biżuterii i Zegarków PAI-TIME pod koniec lat 90. XX w., w szczególności z Wandą Gontarską, zaowocowała uczestnictwem twórców w Galerii Projektantów. Sama nazwa „Galeria Projektantów” została wymyślona przez członków STFZ, następnie pomysł został powielony na branżowych imprezach targowych w Warszawie i Gdańsku. Doceniając rangę biżuterii autorskiej umożliwiono artystom prezentację własnych prac podczas trwania targów oraz - dzięki inicjatywie Wandy Gontarskiej - zorganizowano konkurs pt. Piękno na codzień. Jego laureatami byli m.in. Jarosław Westermark (1998) i Marcin Gronkowski (1999).

Osoba Wandy Gontarskiej bezpośrednio łączy się z przygotowaniem nowego cyklu wystaw. Zwróciła się ona do Andrzeja Bielaka, ówczesnego prezesa STFZ, z propozycją zorganizowania konkursu towarzyszącego Targom Złoto Srebro Czas. STFZ otrzymało carte blanche w sprawach organizacyjnych i merytorycznych oraz znaczące środki finansowe z przeznaczeniem na nagrody. Nazwa Prezentacje ponownie zagościła w nagłówku regulaminu konkursu w roku 2001 - tym razem już na stałe. W 2012 roku odbyła się już 12. edycja konkursu.

Komisarzem Prezentacji 2001 został Bohdan Jan Suchodolski, na którego spadł obowiązek wypracowania formuły konkursu. Formuła ta, dyskutowana również podczas spotkań Zarządu i Rady Programowej STFZ, pozostała w zasadzie niezmienna przez pierwsze 4 edycje. Piąte Prezentacje, których komisarzem został Marcin Tymiński, przyjęły formułę konkursu tematycznego. Podobnie było w roku 2006. Następnie powróciła idea pokazów bez tematu (2007-2011), aby ponownie, od roku 2012, powrócić do idei konkursu tematycznego.

W latach 2002-2004 wystawie towarzyszyła broszura ze zdjęciami prac nagrodzonych, od roku 2005 konkurs dokumentowany jest katalogiem, w którym prezentowane są wszystkie zakwalifikowane prace. Od 2002 roku cykl Prezentacje posługuje się swoim logo. Według ustalonej numeracji, za pierwszą wystawę cyklu uznaje się spotkanie w roku 2001, pod nazwą Prezentacje 2001.

2011 w przygotowaniu
REKLAMY
 

 
Copyright©2012-2013 by Galeria Otwarta. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt:mariusz@zlotnictwo.info
Ostatnia aktualizacja: