<<< menu        <<<-- wstecz

BIŻUTERIA PATRIOTYCZNA
Kazimierz Dolny, 11-12 października 2007;    wystawa: 19 sierpnia - 2 grudnia 2007


W dniach 11-12 października br. Muzeum Sztuki Złotniczej - oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - zorganizowało sesję naukową towarzyszącą wystawie pt. "Biżuteria Patriotyczna" (program niżej).

Sesję rozpoczęło powitanie p. Wiktora Kowalczyka, p.o. Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego oraz p. Anieli Ryndziewicz - Kierownika oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej. Wprowadzenie do tematu sesji wygłosił p. Michał Gradowski - współtwórca Muzeum Złotnictwa. Kolejne referaty wygłosili p. Małgorzata Gorczyca, p. Jacek A. Rochacki i p. Aniela Ryndziewicz.


Gospodarze zadbali o licznych gości, którzy przyjechali do Kazimierza. Po południowym posiłku odbył się rejs statkiem po Wiśle do Mięćmierza. Kolejnym punktem programu było wspólne zwiedzanie wystawy w kazimierskiej Dzwonnicy. W gablotach można było zobaczyć liczne przykłady biżuterii manifestującej stosunek jej właścicieli do ówczesnej rzeczywistości politycznej. Ekspozycja obejmowała obiekty od czasów insurekcji kościuszkowskiej aż do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku - okresu narodzin Solidarności i wprowadzenia stanu wojennego. Pierwszy dzień sesji zakończyła wspólna kolacja.

Wśród licznie zebranych historyków sztuki i ich studentów, grupa złotników i artystów była bardzo niewielka. Szkoda, gdyż wystawa jest prawdziwie unikalnym zestawem obiektów, pochodzącym z wielu muzeów. Zebrane w jednym miejscu i czasie, oglądane i komentowane przez osoby wiedzące o historii złotnictwa tak wiele - nadawała nową wartość oglądanej biżuterii. Nieobecni... dużo stracili!

Wystawa będzie czynna do 2 grudnia. Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu zaprasza.


Serdecznie zapraszamy na sesję naukową

BIŻUTERIA PATRIOTYCZNA

towarzyszącą wystawie
biżuterii patriotycznej i sztanc z których była bita


Sesja odbędzie się w dniach 11 - 12 października 2007 r.
w Domu Pracy Twórczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Kazimierzu Dolnym przy ul. Puławskiej 94

Program sesji:

11 października - czwartek
11.30 Otwarcie sesji:
Wiktor Kowalczyk - p. o. Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego
Aniela Ryndziewicz - Kierownik oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej
12.00 Wprowadzenie:
Michał Gradowski
Współzałożyciel, wieloletni kustosz i kurator zbiorów Muzeum Sztuki Złotniczej
12.30 Małgorzata Gorczyca
"Biżuteria patriotyczna jako wyraz świadomości narodowej"
13.00 Przerwa na kawę
13.30 Jacek Rochacki
"Techniki bicia, tłoczenia, stemplowania w nawiązaniu do wystawy biżuterii patriotycznej w Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym w roku 2007 w świetle Traktatu o Sztuce Złotniczej i Rzeźbie Benvenuta Celliniego"
14.00 Aniela Ryndziewicz
"Kolekcja 80 sztanc złotniczych w zbiorach Muzeum Sztuki Złotniczej - oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym".
14.30 Dyskusja
16. 00 - 18.00 Możliwość zwiedzenia wystawy "Biżuteria Patriotyczna" w Muzeum Sztuki Złotniczej
(DZWONNICA, ul. Zamkowa 2)
19.00 Kolacja

12 października - piątek

11.00 Izabela Prokopczuk-Runowska
"Motyw kotwicy w biżuterii patriotycznej 2 poł. XIX w. w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego"
11.30 Danuta Radwan
"Biżuteria patriotyczna w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa"
12.00 Przerwa na kawę
12.30 Elżbieta Piwocka
"Biżuteria patriotyczna w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy - nabytki z lat 1989-2007"
13.00 Małgorzata Dubrowska
"Kolekcja Klingera z okresu I wojny światowej w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy"
13.30 Obiad
14.30 Dyskusja

Biuro: 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Podzamcze 20, tel. 081-8810288, fax. 081-8810277
Ekspozycje: DZWONNICA, 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Zamkowa 2, tel. 081-8810080
e-mail: zlotnictwo@kazimierz-muzeum.pl, www.muzeumnadwislanskie.pl

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Patriotyzm Jutra
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2007 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.