<<< menu        <<<-- wstecz

JOACHIM SOKÓLSKI - "BEFORE-AFTER"
Muzeum Sztuki Użytkowej w Belgradzie,
Serbia, 12 maja - 5 czerwca 2005
info o wystawie >>>>foto: Jerzy Malinowski

<<< menu        <<<-- wstecz

Copyright © 2000 - 2005 STFZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.